Tarieven 01-01-2017 

 

 

Parochie H.Lambertus, Neeritter

Kerkbijdrage/Actie Kerkbalans
Elk jaar wordt in onze parochie de actie ‘Kerkbalans’ gehouden, bij u wellicht meer bekend onder de naam ‘Kerkbijdrage’ of ‘Gezinsbijdrage’. Alle onkosten binnen onze Neeritterse parochie zijn voor eigen rekening. Op het ogenblik is het zo, dat we met meerdere parochies samenwerken in het cluster Emmaüs. Door het samenwerkingsverband zijn er minder diensten in de eigen parochiekerk. Hierdoor zijn er ook minder inkomsten uit stipendia en collectegelden. De terugkerende kosten van energie, poetsen, versiering en de kosten rondom de inzet van de vrijwilligers blijven gewoon doorlopen.

Helaas zien de cijfers over de voorbije boekjaren er niet rooskleurig uit. De inkomsten d.m.v. de ‘Kerkbijdrage’ houden geen gelijke tred met de gestegen kosten. Hoewel wij proberen zo zuinig mogelijk met de beschikbare gelden om te gaan, moeten we toch een dringend beroep op u doen om de Parochie royaal te steunen en om ook uw medeparochianen aan te sporen aan de actie ‘Kerkbalans’ mee te doen. Zo willen wij proberen om de komende jaren een onderhoudsplan te laten uitvoeren, waarin ook de zijaltaren meegenomen worden. Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig.


Door uw bijdrage aan de actie ‘Kerkbalans’ draagt u een wezenlijk deel bij aan het betalen van alle kosten. Wat u financieel wilt bijdragen, bepaalt u zelf.
Wanneer u denkt aan een verhoging van uw bijdrage, kunt u het machtigingsformulier gebruiken. U kunt uw bijdrage ook in termijnen betalen.

Na invulling van het machtigingsformulier kunt u dit in een gesloten enveloppe deponeren in de brievenbus van een van de bestuursleden. Vermeld a.u.b. op de enveloppe ‘Kerkbijdrage’.

U kunt uw bijdrage ook storten op Rekeningnummer NL RABO 12 0138 5790 83 ten name van R.K. Kerkbestuur H. Lambertus Neeritter o.v.v. ‘Kerkbijdrage’.

Door uw geldelijke steun en door uw inzet voor onze parochie laat U zien, dat U de Kerk de moeite waard vindt:’KERKBALANS, daar geef je voor’.


Bankrekeningen van de Parochie
Bankrekening Parochie H. Lambertus
Rabobank NL 24 RABO 0135 9002 12
RegioBank NL 82 RBRB 0898 0702 44

Kerkbijdrage
Overzicht kerkbijdrage ANBI klik hier

 nieuw logo

 

 

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE