HERSTELWERKZAAMHEDEN KERK JACOBUS DE MEERDERE HUNSEL

klik hier voor de informatie over de herstelwerkzaamheden kerk Jacobus de Meerdere

klik hier voor het vervolg herstelwerkzaamheden, augustus 2017

klik hier voor het vervolg herstelwerkzaamheden, november 2017

 

Beste parochianen,
Het zal jullie ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat onze kerk is beschadigd. In november is een gedeelte van de stuclijst naar beneden gekomen.  Uit onderzoek wat de afgelopen weken heeft plaatsgevonden is gebleken dat de oorzaak ligt in het houtwerk wat is aangetast door een kever die het oude eikenhout heeft aangevreten. Ook op enkele andere plekken in de kerk doet zich een soortgelijke situatie voor maar gelukkig niet in de volle omvang.

Momenteel wordt door hiervoor ingehuurde deskundigen bepaald hoe het herstel uitgevoerd gaat worden en wat de totale herstelkosten gaan bedragen. Vanwege de monumentale status van de kerk zullen we zoveel als mogelijk een beroep doen op de hier voor beschikbare regelingen. Dat neemt niet weg dat een gedeelte van de kosten voor eigen rekening zal zijn.

Gelet op de complexheid van de uit te voeren herstelwerkzaamheden is het nu al duidelijk dat dit een kostbaar verhaal gaat worden. Zo zullen er de nodige voorzieningen getroffen moeten worden in de vorm van het bouwen van steigers etc. Het moment waarop we daadwerkelijk kunnen gaan starten is op dit moment nog niet bekend.  We houden jullie op de hoogte over het verdere verloop.

Als gemeenschap van Hunsel zijn we samen verantwoordelijk voor onze mooie kerk. Het kerkbestuur doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de kerk weer in volle glorie wordt hersteld en behouden blijft. Onze kerk is immers de plek waar we samen komen om te vieren en te gedenken of om rust te vinden. U kunt daar letterlijk in bijdragen middels financiële steun. Er staat een collectebus achter in de kerk waarin u een geldelijke bijdrage kunt leveren voor de herstelkosten. Ook kunt u een bedrag overboeken op de rekening van de parochie NL62 RABO 0124400663

Alvast hartelijk dank hiervoor!

Het Kerkbestuur